Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház


Cím: 8000 Székesfehérvár, Liszt Ferenc u. 1.

Telefonszám: +36 22 502 884

E-mail cím: sztistvanmuvhazgmail.com

Weboldal: www.szentistvanmuvelodesihaz.hu

1894-ben Házépítő Bizottság alakult, amely célja volt "Egyrészt a Fejér vármegye területén virágzó katolikus egyesületeknek méltó központot, életerős vallásos tevékenység kifejtésére okvetlenül szükséges otthont teremteni. Másrészt azon óhajnak iparkodott eleget tenni, hogy a vármegye közönségének úgy a társas összejövetelek rendezése, mint a közismeretek terjesztése, s a közművelődési célok megvalósítására alkalmas, a legkényesebb igényeknek is megfelelő helyiségek álljanak rendelkezésre..."

Ezt írta 1903. december 19-én a Fejér Megyei Napló, és "1903. december 20-án a Katolikus Egyesületi Ház Szent István és Szent Imre terme a páholyokkal és a mellékhelyiségekkel együtt nagy örömünkre átadatott nemes czéljuknak Isten dicsőségére, a magyar haza javára, s a keresztény társadalmi élet felvirágoztatására!"

Programok a helyszínen:

  • Rendezvénymegnyitó ünnepség
  • Bonsai kiállítás
  • Suiseki kiállítás
  • Bonsai és egyebek (bonsai tálak, szerszámok stb.) értékesítése
  • Szakmai jellegű előadások
  • Bonsai-alakítási bemutatók
  • Fiatal tehetségek bonsai-alakítási versenye